Workshop Lessidren Winter 1998

Georgi Marinov

Born on 28.06.1968 in the city of Troyan. Graduated the Art secondary school in Troyan in 1987. In 1997 graduates from the National Art Academy, majoring in sculpture in the class of Prof. B. Gondov

Works in the field of small plastic-bronze and stone. His works are owned by private collections in Germany, France and Bulgaria.

He has exhibited with :

Есенен салон - 1992

Fall salon - 1993

The Nude Body - 1994

Sculpture - 1996

Sculpture - 1997

Роден на 28 юни 1968 в гр. Троян. През 1987 завършва Художествената гимназия в родния си град. През 1997 завършва обучението си в НХА, специалност скулптура в курса на проф. Б. Гондов.

Работи в областта на малката пластика - бронз и камък. Негови работи са притежание на частни колекции в Германия, Франция и България.

Участия в :

Есенен салон - 1992

Есенен Салон - 1993

Голото тяло - 1994

Скулптура - 1996

Скулптура - 1997

GMpatuwane-I.jpg (44770 bytes)

ГОРГИ МАРИНОВ - ПЪТУВАНЕ I, 1998, бронз, 27 х 20 х 21, $750

GMpytuwane-II.jpg (19552 bytes)

ГОРГИ МАРИНОВ - ПЪТУВАНЕ I I, 1998, бронз, 15 х 12 х 32, $750

GMpatuwane-III.jpg (33685 bytes)

ГОРГИ МАРИНОВ - ПЪТУВАНЕ I I I, 1998, бронз, 40 х 25 х 37, $750