Workshop Lessidren Winter 1998

Dimiter Grozdanov

Born on 3.10.1951 in General Toshevo. He has studied in Berkovica, Dobrich an Sofia. In 1978 graduated from the Art Academy majoring “History and theory of art”..

Editor-in-chief of “Art” magazine (1990-1991) and “Art” (Art in Bulgaria) magazine since 1992

Founder of “Process-Space” Festival in 1993.
President of the Sofia Triennial ‘96.
Curator of different exhibitions like “The Brick”, “Van Goh’s Ear”, “Maze”, “The Big Graphic”, “Safety Pin” etc..
He has been a tutor in the Bulgarian University (Blagoevgrad) in 1979; the Art Academy in Sofia 1996; the Art High-School in Troian, 1997; the Art Academy-lectures on contemporary art, 1988.
1993 - BINZ-39 scholarship winner, Zurich.
Award winner for critic and award on the festival for plastic arts in Mahares, Tunisia.

Selected one-man shows:

1998 - "Drawing", gallery “Shipka 6”, Sofia

1997 - "With Black Eyes", XXL gallery, SofiaС

City gallery, Balchik

1996 - Horvelzingen, Germany

City gallery, Dimitrovgrad

1995 - “Romfea” gallery, Plovdiv

1994 - “Lessedra” gallery, Sofia

1993 - “The Door” - “Art and Friendship Today” studio, Sofia

- “BINZ-39” gallery, Zurich, Switzerland

“Mexican House” gallery Plovdiv

1992 - “Art 36” gallery, Sofia

“Akrabov” gallery, Plovdiv

1991 - “Zribi” gallery, Tunisia

- “48S-44N-22J” (with Musherev Zeitinoglu), “Shipka 6” gallery, Sofia

1990 - Art gallery, Dobrich

“Shipka 6 “ gallery, Sofia

“Lessedra” gallery, Sofia

1988 - “The Name of the Object”, “Rakovski 108” gallery, Sofia

Selected participations in collective exhibitions, Plein-Airs and festivals:

1998 - Plein-Air “Lessedra”

1997 - “Art ‘97” Symposium, St. George, Romania

&quotMeeting of the Arts", Istanbul, Turkeyна изкуствата"

“Mahares” festival, Tunisia

“Ted” gallery, Varna

“Plastic image of the 90ies”, NPC, Sofia

“Black-Grey-White”, “Shipka 6 “ gallery, Sofia, Finland

“Contemporary Bulgarian Picture”, XXL gallery, Sofia

“Patalenica ‘97” Plein-Air, Bulgaria

1996 - “Container ‘96”, Copenhagen, Denmark

“The City” documentary videofilm, Copenhagen, Denmark

“Evidences. The Realistic Difference.”, annual exhibition of the Centre for the arts Soros, SCAG, Sofia

“In it’s Own Context”, Dimitrovgrad

“St. Ioakim Osogovski” Plein-Air, Kriva Palanka, Macedonia

1995 - “Kuwait” Biennial, Kuwait

BG+CH, BINZ-39 exhibition, Sofia

“Change”, “Ata-Rai” gallery, Sofia

1994 - Ceramics” symposium, Troian

“St. Luka” Plein-Air, Kustendi

Contemporary Bulgarian Drawing, Strasbourg, France

“Bulgarian Drawings and Graphics”, Arizona, the USA

1993 - “Object in Bulgarian”, “Shipka 6” gallery, Sofia

“Lessedra” gallery, Sofia

“Art Classic” gallery, Plovdiv

“Mahares” festival, Tunisia

“One idea for Bulgarian Drawing” Ata-Rai gallery, Sofia

1992 - “The Brick” (together with Sarkis), “Akrabov” gallery, Plovdiv

“Procces-Space” festival, Balchik

“Metal Objects”, “Leessedra” gallery, Sofia

“Medical Examination”, “Shipka 6” gallery, Sofia

1991 - “Happy Region”, Club of the (ever) young artist, “Shipka 6” gallery;

“Negative Territory”, “Art in action” gallery, Sofia

“Artium” gallery, Ankara, Turkey

1990 - "Maze", "Shipka 6" gallery, Sofia;

Action "The Snake of the Sixteen-year Olds", Dobrich

"Van Goh’s Ear" installation, Plovdiv

1989 - Happening "Greeting UFO", Levski

"The River" action, Blagoevgrad

“Left and Right Water Action”, Balchik

“Feet of God” performance, NPC, Sofia

“Land and Sky”, “Shipka 6” gallery, Sofia

“The Skirt” action, Balchik

“The Skirt” action, Balchik

1988 -Happening, Targovishte

“Invokacio” happening, Iambol

1987 - Happening, Boshenci

1986 - “The Road” happening - General Toshevo, Kraishte, Targovishte.

Роден на 3 октомври 1951 в гр. Генерал Тошево. Учил в Берковица, Добрич и София. През 1978 г. завършва Художествената академия, специалност "История и теория на изкуството".

Главен редактор на списание "Изкуство" (1990-1991 г.) и на списание "Изкуство" (Art in Bulgaria) от 1992

  Основател на фестивал "Процес - Пространство" през 1993 г.
  Президент на Триенале София'96.
  Куратор на различни изложби като "Тухлата", "Ухото на Ван Гог", "Лабиринт", "Голямата Графика", "Безопасна игла" и др.
  Преподавал е в Български университет (филиал Благоевград) през 1979; в Художествената академия - София, 1996; Художествена гимназия - гр. Троян, 1997 г.; Художествената академия - лекции по съвременно изкуство, 1998 г.
  1993 - стипендия към фондация BINZ-39, Цюрих.
  Носител на награди за критика и награда на фестивала за пластични изкуства в Махарес, Тунис.

  Подбрани самостоятелни изложби

  1998 - "Живопис", галерия "Шипка 6", София

  1997 - "С черни очи", галерия XXL, София

  Градска галерия, Балчик

  1996 - Хьорвелзинген, Германия

  Градска галерия, Димитровград

  1995 - Галерия "Ромфея", Пловдив

  1994 - Галерия "Леседра", София

  1993 - "Вратата" - Студио "Изкуство и приятелство днес", София

  Галерия "BINZ-39", Цюрих, Швейцария

  Галерия "Мексиканска къща", Пловдив

  1992 - Галерия "Арт 36", София

  Галерия "Акрабов", Пловдив

  1991 - Галерия "Зриби", Тунис

  "48S - 44N - 22J" (с Мющерев Зейтиноглу), галерия "Шипка 6", София

  1990 - Художествена галерия, Добрич

  Галерия "Шипка 6", София

  Галерия "Леседра", София

  1988 - "Наименование на предмета", галерия "Раковски 108", София

  Подбрани участия в колективни изложби, пленери и фестивали:

  1998 - Пленер "Леседра"

  1997 - Симпозиум "Art'97", Свети Георги, Румъния

  "Среща на изкуствата", Истанбул, Турция

  Фестивал "Махарес", Тунис

  Галерия "Тед", Варна

  "Пластически образ на 90-те години", НДК, София

  "Черно-Сиво-Бяло", Галерия "Шипка 6", София; Финландия

  " Съвременна българска рисунка", галерия XXL, София

  Пленер "Паталеница '97", Паталеница, България

  1996 - "Container `96", Копенхаген, Дания

  "Градът" - документален видеофилм, Копенхаген, Дания

  "Свидетелства. Реалната различност", годишна изложба на Център за изкуствата Сорос, СГХГ, София

  "В собствен контекст", Димитровград

  Пленер "Св. Йоаким Осоговски", Крива паланка, Македония

  1995 - Биенале "Кувейт", Кувейт

  BG+CH, изложба на BINZ-39, София

  "Размяна", галерия "Ата-Рай", София

  1994 - Симпозиум "Керамика", Троян

  Пленер "Свети Лука", Кюстендил

  "Съвременна българска живопис", Страсбург, Франция

  Българска рисунка и графика", Аризона, САЩ

  1993 - "Обект по български", галерия "Шипка 6", София

  Галерия "Леседра", София

  Галерия "Арт Класика", Пловдив

  Фестивал "Махарес", Тунис

  "Една идея за българската живопис", галерия "Ата-Рай", София

  1992 - "Тухлата" (заедно със Саркис), галерия "Акрабов", Пловдив

  Фестивал "Процес - Пространство", Балчик

  "Метални обекти", галерия "Леседра", София

  "Медицински преглед", галерия "Шипка 6", София

  1991 - "Happy край", Клуб на (вечно) младия художник, галерия"Шипка 6"

  "Негативни територии", галерия "Изкуство в действие", София

  Галерия "Артиум", Анкара, Турция

  1990 - "Лабиринт", галерия "Шипка 6", София Акция "Змията на шестнадесетгодишните", Добрич

  Инсталация "Ухото на Ван Гог", Пловдив

  Акция "Каргон", Ямбол

  1989 - Хепънинг "Посрещане на НЛО", Левски

  Акция "Реката", Благоевград

  Акция "Лява и дясна вода", Балчик

  Пърформанс "Краката на бога", НДК, София

  "Земя и небе", галерия "Шипка 6", София

  Акция "Голяма графика", Търговище

  Акция "Роклята", Балчик

  1988 - Хепънинг, Търговище

  Хепънинг "Инвокацио", Ямбол

  1987 - Хепънинг, Боженци

  1986 - Хепънинг "Пътят" - Генерал Тошево, Краище, Търговище

  ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ - КОМПОЗИЦИЯ, 1998, акрил/платно, 20 х 20, $100

  ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ - ЛЕСБИЙКИ І, 1998, офсет, дълбок печат, 50 х 70, $150

  ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ - ЛЕСБИЙКИ ІІ, 1998, офсет, дълбок печат, 50 х 70, $150

  ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ - ЛЕСБИЙКИ ІІІ, 1998, офсет, дълбок печат, 50 х 70, $150

  ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ - ЛЕСБИЙКИ ІV, 1998, офсет, дълбок печат, 50 х 70, $150

  ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ - ЗИМАТА НА БАЙ ПЕТЪР, 1998, акрил/платно, 65 х 81, $450