Workshop Lessidren Winter 1998

Virginia Stoianova

Virginia was born in Sofia on July 20, 1963. From 1973 to 1982 she studied in the Secondary Drama School in Plovdiv, Bulgaria. Her animated cartoon “Metamorphoses” (1982) won prizes in Vienna (1984), Badalona, Spain (1984), and Warsaw (1985). She is a co-author of documentaries and a feature novella which were awarded prizes in Bulgaria and abroad. Virginia focuses her attention on painting and drawing, but she is an author of performances and conceptual exhibits as well. Her works have been shown in many solo, group, juried and individual exhibitions in Bulgaria and Hungary. Her works are owned by private collections in Bulgaria, the USA, France, Great Britain, Austria, Norway, and Greece. In 1993 Virginia was admitted to Parson’s School of Design in New York City.

Виржиния е родена на 20 юли 1963 г. в София. От 1979 до 1982 г. учи в Училището за сценични кадри в Пловдив. Анимационният и филм "Метаморфози" (1982) печели награди във Виена - 1984 г., Бадалона, Испания - 1984 г. и Варшава - 1985 г. Съавтор е на документални филми и игрална новела, награждавани в България и чужбина. Виржиния е най-вече живописец и рисувач, но също така и автор на пърформанси и концептуални изложби. Творбите и са показвани в многобройни самостоятелни, групови, журирани изложби, както и изложби с лична покана в България и Унгария. Картините й се намират в частни колекции в България, САЩ, Франция, Великобритания, Австрия, Норвегия и Гърция. В 1993 г. Виржиния е приета в Parson's School of Design в Ню Йорк Сити

ВИРЖИНИЯ СТОЯНОВА - ПРИКАЗКА В ГОРАТА, 1998, масло, платно, 73 х 50, $350

ВИРЖИНИЯ СТОЯНОВА - ПЕЙЗАЖ ОТ ЛЕСИДРЕН, 1998, масло, платно, 70 х 50, $500

ВИРЖИНИЯ СТОЯНОВА - ТАНЦ I, 1998, масло, платно, 54 х 130, $750

ВИРЖИНИЯ СТОЯНОВА - ТАНЦ II, 1998, масло, платно, 54 х 130, $750

ВИРЖИНИЯ СТОЯНОВА - ЕКСТАЗ, 1998, масло, платно, 20 х 20, $50