Workshop Lessidren Winter 1998

Viktor Chultarski

Born in 1945 in Sofia

Graduates the Art Academy in Sofia in 1976, majoring in mural painting.

Works chiefly in the field of drawing.

Participation’s in group exhibitions of the UBA and group exhibitions of Crida Art gallery and LESEDRA gallery.

His works are owned by private collections in Bulgaria, Germany, Great Britain.

Lives and Works in Sofia.

Роден през 1945 в гр. София.

Завършва Художествената академия в София през 1976 , специалност стенопис.

Работи главно в областта на живописта. Има успешни изяви като пространствен оформител.

Участия в общи художествени изложби на СБХ и в групови изложби на галерия Крида Арт и Леседра.

Негови произведения са собственост на частни колекции в България,Германия, Великобритания.

Живее и работи в София.

ВИКТОР ЧУЛТАРСКИ - ОБЪРНАТАТА КОМПОЗИЦИЯ, 1998, масло/платно, 157x110, $900

ВИКТОР ЧУЛТАРСКИ - САМОРАЗПАДАЩ СЕ ПЕЙЗАЖ, 1996, масло/платно, 73 x 81, $500