Workshop Lessidren Winter 1998

Svilen Blajev

1953 - Born on September the 27th in Kustendil.

1980 - Graduated mural painting in the Art Academy “Nikolay Pavlovich” Sofia in the class of Prof. D. Zaimov

since 1981 - Member of UBA

since 1980 - worked in the field of drawing and monumental-decorating.

One man exhibitions in Bulgaria and abroad:

1980 - Melnik, Pernik, Kustendil

1981 - Sofia

1983 - Plovdiv

1984 - Sofia

1986 - Kustendil

1987 - Kustendil

1989 - Sofia, Plovdiv

1990 - Pazardchik

1992 - Sofia - “Dossev” gallery

1993 - Plovdiv - “The Red Pony” gallery

1994 - Kustendil- ”Kovachev” gallery

1995 - Sofia - “Alexander” gallery; Sozopol - ”Apollonia”

1996 - Sofia - “Mix” gallery; Veliko Tarnovo - “Spectre” gallery

1997 - Plovdiv, “Strumna” gallery

1979 - 1997 - participation in group and collective art exhibitions in Poland, Russia, Finland, Austria, Spain, France, Greece, Yugoslavia, England, The Czech Republic, Slovakia, Italy, Germany, Cyprus, Romania, the USA.

Included in collections in Bulgaria: NAG, SCAG, AG of Pernik, Plovdiv, Lovech, Dobrich, Kustendil, Haskovo, Varna, Pleven, Sliven, Blagoevgrad, Pazardchik, Targovishte, Montana. Abroad: “Pushkin” Museum, Russia; “Ludwig” collection, Germany; Museum for modern art’s, the Vatican, Italy; “Brda” collection - Finland; Museums in Spain, Poland, The Czech Republic, Germany, The Slovak Republic, Macedonian, England.

Monumental works:

1978“Daskal Dimitri” - Kustendil

1982 - Revolution - Kustendil

1984 - “Child World” - Kustendil

1984 - “Egg” - Kustendil

1990 - “Bulgaria” - Kustendil

1991 - “New Bulgaria” - Bobov Dol

1992 - plastic for the “Osogov” company - Kustendil

1996 -“The Arch” - Kustendil

Awards:

1983 - I award for drawing on the Junior exhibition “Struma”

1984 - II award for drawing by MZI “Struma”

1984 - UBA Award for drawing “Ilia Beshkov”

1985 - UBA award from group exhibition “A Look through the Centuries” - Veliko Tarnovo

1986 - UBA award from group exhibition “110 years April Resurrection” - Pazardchik

1986 - The award for drawing from “South Spring” exhibition - Haskovo

1987- UBA award for drawing “Zlatiu Boiadshiev”, Plovdiv Fall exhibition

1987 - The big award of the realistic drawing triennial, Sofia

He lives and works in Kustendil.

1953 - Роден на 27 септември в Кюсрендил

1980 - Завършва стенопис в ХА "Николай Павлович", София, при Проф. Д. Заимов

oт 1981 - Постоянен член на СБХ

от 1980 - Работи в областта на живописта и декоративно-монументалното изкуство

Самостоятелни изложби в България и чужбина:

1980 - Мелник, Перник, Кюстендил

1981 - София

1983 - Пловдив

1984 - София

1986 - Кюстендил

1987 - Кюстендил

1989 - София, Пловдив

1990 - Пазарджик

1992 - София, галерия "Досев"

1993 - Пловдив, галерия "Червеното пони"

1994 - Кюстендил, галерия "Ковачев"

1995 - София, галерия "Александър"; Созопол, Аполония

1996 - София, галерия "Микс"; Велико Търново", галерия "Спектър"

1997 - Пловдив, галерия "Стръмна"

1979 - 1997 - Участие в общи и колективни художествени изложби в Полша, ОНД, Финландия, Австрия, Испания, Франция, Гърция, Югославия, Англия, Чехия, Словакия, Италия, Германия, Кипър, Румъния, САЩ.

Участие в постоянни експозиции в България: НХГ, СГХГ, ХГ на Перник, Пловдив, Ловеч, Добрич, Кюстендил, Хасково, Варна, Плевен, Сливен, Благоевград, Пазарджик, Търговище, Монтана. В чужбина: Музей "Пушкин", Русия; Колекция "Лудвиг", Германия; Музей за модерни изкуства, Ватикана, Италия; Колекция "Брда", Финландия; музеи в Испания, Полша, Чехия, Германия, Словакия, Македония, Англия

Монументални работи

  1978 - "Даскал Димитри", сухо фреско 3,60/7,50, Кюстендил

  1982 - "Революция", мокро фреско 8/5 м., Кюстендил;

  1984 - "Детски свят", мозайка, Кюстендил

  1984 - "Яйце", бетонна пластика, 2,75/3,5/2 м., Кюстендил

  1990 - "България", бетонна пластика и мозайка, 4/4,1 м., Кюстендил

  1991 - "Нова България", бетонна пластика и мозайка, 3,2/1 м., гр. Бобов дол

  1992 - Бетонна пластика и месинг 11,6/3,25/0,5 м., фирмена сграда "Осогов", Кюстендил

  1996 - "Арката", Центр. градски площад, Кюстендил, I етап

  Награди:

  1983 - I награда за живопис на Млад. зонална изложба "Струма"

  1984 - II награда за живопис на МЗИ "Струма"

  1984 - Награда на СБХ за рисунка на "Илия Бешков"

  1985 - Награда на СБХ от ОХИ "Поглед към вековете", Велико Търново

  1986 - Награда на СБХ от ОХИ "110 години Априлско въстание", Пазарджик

  1986 - Награда за живопис на СБХ от "Южна пролет", Хасково

  1987- I награда за живопис на СБХ от ОХИ "Кюстендилска пролет"

  1987 - Награда на СБХ за живопис "Златю Бояджиев", есенни пловдивски изложби

  1988 - Голямата награда от триеналето на реалистичната живопис, София

  Живее и работи в Кюстендил

  Свилен Блажев - Лесидрен I, 1998, смесена техника, масло, платно, 90 x 100, $1700

  Свилен Блажев - Лесидрен II, 1998, смесена техника, масло, платно, 100 x 115, $1700

  Свилен Блажев - Лесидрен III, 1998, смесена техника, масло, платно, 90 x 100, $1700

  Свилен Блажев - Лесидрен IV, 1998, масло, платно, 20 x 20, $300