Workshop Lessidren Winter 1998

Svetlin Rusev

1933 born in Pleven, Bulgaria
1959 study at the National Academy in Sofia
1973 - 85 85 President of the Union of Bulgarian artists .
1975Professor at the National Academy of Arts in Sofia.
1985 - 88 88 Director of the National Gallery in Sofia .
1985 Svetlin Russev donates to Pleven his private collection of easteuropean, Asian, African and classical and modern Bulgarian Art.

  1979 member of the “Salonne d,Automne” in Paris .

  1980member of the Salon “Nika - Kay”, Tokyo.

  1983member of “Kuenstlerhaus”, Vienna Awards .

  1995Gold medal from the first exhibition of young artists in Sofia

 


Awards:

  1961Gold medal from the first exhibition of young artists in Sofia.

  1970 Diploma for national participation in Canne-sur-mer .

  1973Award “Zahari Zograf” of the Union of Bulgarian arists

  1974 Award of the International Triennale of painting in Sofia .

  1986 Grand Prix of the Union of Bulgarian artists

  The award “Peter and Irene Ludwig”

  1987Wladimir Dimitrov The Master - award

  1992 International award for modern art “Gabriel - Olivier”, Monaco .

  1986 International award for portrait inPoland.

  1995

  Important Wallpaintings:

  1975Central rail way station in Sofia .

  1981National palace of culture, Sofia.

  1993 Orthodox church “Saint Andre” in Santa Elena, California.

  1994 Wallpaintings and Ikonen in the church “Sveta Petka Bulgarska”, Petrich, Bulgaria .

  Participation in many exhibitions of Contemporary Bulgarian Art : Paris, Moscow, St. Petersbourg, Budapest, Warsaw, Prague, Vienna, Belgrade, Bucharest, Ankara, Athens, Delhi, Rome, London, Havana, Lisbon, Venezuela, U.S.A., Tokyo, Brussels, Amsterdam, Stockholm, Berlin, Munich, Essen, Hamburg, Mexico, Montreal, etc.

  Works of Svetlin Russev are property of the National gallery in Sofia and all public galleries , as so many private collections in Bulgaria. His works can be found in museums, galleries and private collections in Moscow (Pushkin Museum), Paris, London, San Francisco, Los Angeles, Vienna, Aachen (collection Ludwig), Dresden, Munich, Bonn, Hamburg, Berlin, Rome, the Netherlands, Japan, Sweden, Greece, Argentina, Venezuela, Cuba, Italy, Portugal, Bucharest, Warsaw, Dresden, Budapest, Athens, Frankfurt am Main, etc.

  Solo exhibitions :

  1983 Gallery Shipka 6, Sofia

  1986 Gallery Shipka 6, Sofia

  1987 Salonne d,Automne (Hommage), Grand Palais, Paris

  1989 Moscow

  1991 Gallery B, Paris

  1992 Gallery for foreign art in Sofia

  Gallery Dmochowski, Paris

  1993 Gallery Dmochowski, Paris

  National palace of culture, Sofia

  Sweet Waters Gallery, London

  1994 Gallery Dmochowski, Paris

  1995 Gallery Titan, Frankfurt am Main

  Sparkasse Essen

  Palace Reinbeck near Hamburg

  Gallery Wolter

  Gallery Dmochowski, Paris

  Chateau d, Homekur

  1996 Gallery Artec Nr. 1 in Mannheim

  1997 Solo exhibition at Salonne d, Automne, Paris

  1933 роден в Плевен
  1959 студент в Художествената академия, София, специалност живопис в класа на проф. Дечко Узунов.
  1973 - 85 председател на Съюза на българските художници.
  1975 професор в Художествената академия в София.
  1985 - 88 директор на Националната художествена галерия в София.
  1985 Светлин Русев дарява на своя роден град Плевен по-голямата част от своята колекция на източноевропейско, азиатско, африканско, класическо и съвременно българско изкуство - поставя основата на градския музей.

  1979 член на "Есенния салон" в Париж.

  1980 член на салона "Ника - Кай", Токио.

  1983 член-кореспондент на "Кюнстлерхаус", Виена.

  1995 член на Художествената академия на Русия

  Награди:

  1961 Златен медал и първа награда на първата изложба на млади художници в София.

  1970 Диплома за национално участие в Кан сюр мер, Франция.

  1973 Наградата за живопис на СБХ "Захари Зограф"

  1974 Награда на международното триенале по живопис в София.

  1986 Голямата награда на СБХ

  Наградата "Петер и Ирене Лудвиг"

  1987 Наградата "Владимир Димитров - Майстора"

  1992 Международна награда за модерно изкуство "Габриел Оливер", Монако.

  1986 Международна награда за портретна живопис - Полша.

  1995 Наградата за чуждестранно изкуство на Международния салон за пластични изкуства в гр. Безиерс

  Реализирани големи стенописи:

  1975 Централна ж.п. гара в София.

  1981 НДК в София.

  1993 Ортодоксална църква "Сент Андре" в Света Елена, Калифорния.

  1994 Стенописи и икони в църквата "Света Петка Българска" в местността "Рупите", гр. Петрич.

  Участия в много представителни изложби на българското изкуство в Париж, Москва, Санкт Петербург, Будапеща, Варшава, Прага, Букурещ, Белград, Анкара, Атина, Делхи, Рим, Лондон, Хавана, Лисабон, Венецуела, САЩ, Токио, Брюксел, Амстердам, Стокхолм, Берлин, Мюнхен, Есен, Хамбург, Мексико, Монреал и др.

  Негови произведения са собственост на НХГ и всички обществени галерии в страната и многобройни частни български колекции, както и на музеи, галерии и частни колекции в Москва (музей Пушкин), Париж, Лондон, Сан Франциско, Лос Анджелис, Виена , Аахен (колекция Лудвиг), Дрезден, Мюнхен, Бон, Хамбург, Берлин, Есен, Рим, Холандия, Япония, Швеция, Гърция, Аржентина, Венецуела, Куба, Италия, Португалия, Букурещ, Варшава, Дрезден, Прага, Будапеща, Атина, Франкфурт на Майн и др.

  Самостоятелни изложби:

  1983 Шипка 6, София

  1986 Шипка 6, София

  1987 Есенния салон в Париж

  1988 Шипка 6, София

  1989 Москва

  1991 Галерия В , Париж

  1992 Галерията за чуждестранно изкуство, София

  Галерия "Дмоховски", Париж

  1993 Галерия "Дмоховски", Париж

  НДК в София - голяма ретроспективна изложба

  Галерия "Суийт уотърс", Лондон

  1994 Галерия "Дмоховски", Париж

  1995 Галерия "Титан", Франкфурт на Майн

  Спестовна каса в гр. Есен

  Замък Райнбек до Хамбург

  Галерия "Дмоховски", Париж

  1996 Галерия "Артек № 1" в Манхайм

  1997 самостоятелна изложба в Салона на изкуствата в Париж

  Галерия "Титан", Франкфурт на Майн

  СВЕТЛИН РУСЕВ - ВЕЧЕР, 1998, масло, платно, 60 x 68, $3500

  СВЕТЛИН РУСЕВ - ПЪТ, 1998, масло, платно, 70 x 130, $4500