Workshop Lessidren Winter 1998

Silvia Kirova

She was born in 1967 in the town of Lovech, Bulgaria. In 1986 she has graduated from the Applied Arts High-School in Sofia. In 1992 she has completed the Art Academy in Sofia majoring in decorative large scale arts.
She has four one-man exhibitions and many participation’s in group exhibitions. Her artworks are owned by the National Art Gallery - Sofia and by many foreign private collectors from Germany, Austria, Japan and Kuwait.

Родена през 1967 година в гр. Ловеч. Учила е в Художествената гимназия за Приложни изкуства - София. През 1992 г. е завършила Художествената академия в София, специалност "Стенопис", при проф. Мито Гановски. Направила е 4 самостоятелни изложби и има участия в съвместни изложби. Нейни картини са притежание на НХГ - София, и на частни колекционери в България, Германия, Австрия, Япония, Кувейт.

СИЛВИЯ КИРОВА - ЦЪРКВАТА В ЛЕСИДРЕН, 1998, масло/платно, 70 х 60, $500

СИЛВИЯ КИРОВА - ЛОЗАТА, 1998, масло/платно, 50 х 35, $250

СИЛВИЯ КИРОВА - ПЕЙЗАЖ, 1998, масло/платно, 70 х 60, $550

СИЛВИЯ КИРОВА - ЗИМНА ПРИКАЗКА, 1998, масло/платно, 50 х 35, $100