Workshop Lessidren Winter 1998

Samuil Seferov

He is born on December the 8th 1943 in Sofia. Graduated the Art Academy in Sofia in 1969 majoring drawing in the class of Prof. Ilia Petrov. Since then has taken part in all national group exhibitions and a number Bulgarian group exhibitions abroad: Russia, Poland, Greece, Japan, Kuwait, The Czech Republic, The Slovak Republic and other countries.

His works are owned by the National Art Gallery, Sofia City Art Gallery, all state galleries and collections in the country as well as abroad, by the Pushkin Museum in Moscow, the Modern Art Museum in Koln and a number of galleries in Mexico, Brazil and other countries.

In 1992 the French Ministry of Culture awarded him the “Cavalier of the order for art and culture” of the Republic of France.

1974-Sofia

1980-Plovdiv

1981-Sofia

1983-Sofia

1985-Oreshak

1986-Sofia

1987-Paris

1987-Bratislava

1987-Prague

1988-Nicosia

1988-Vienna

1989-Sofia

1989-Brussels

1989-Sofia

1991-London

1992-Athens

1993-Sofia

1994-Pernik

1995-Sofia

1997-Sofia

1998-Sofia

Роден на 8 Декември 1943 г. в София. Завършва Художествената Академия в столицата през 1969 г. От тогава участва във всички национални общи изложби и в редица български представяния в чужбина: Франция, Великобритания, САЩ, Канада, Швейцария, Русия, Полша, Гърция, Япония, Кувейт, Чехия, Словакия и в други страни.

Негови картини са притежание на Националната Художествена галерия, Софийска градска художествена галерия, на всички държавни галерии и сбирки в страната, както и на много частни колекции у нас и в чужбина. Творби на художника са собственост на Пушкинския музей в Москва, на галерията за модерно изкуство в Кьолн, на галерии в Мексико, Бразилия и други страни.

През 1992 г. френското министерство на културата го удостоява с високото отличие "Кавалер на ордена за изкуство и култура" на Република Франция.

Самостоятелни изложби:

1974-София

1980-Пловдив

1981-София

1983-София

1985-Орешак

1986-София

1987-Париж

1987-Братислава

1987-Прага

1988-Никозия

1988-Виена

1989-София

1989-Брюксел

1989-София

1991-Лондон

1992-Атина

1993-София

1994-Перник

1995-София

1997-София

1998-София

САМУИЛ СЕФЕРОВ - ИМПРЕСИЯ, 1998, масло/платно, 46 х 55, $850

САМУИЛ СЕФЕРОВ - МЪЖ С ШАПКА, 1998, масло/платно, 100 х 81, $130

САМУИЛ СЕФЕТОВ - ПРЕДЧУСТВИЕ, 1998, масло/платно, 100 х 81, $1700

САМУИЛ СЕФЕТОВ - СЛЪНЦЕ ЗАЙДЕ, 1998, масло/платно, 100 х 81, $1700