Workshop Lessidren Winter 1998

Rumen Skorchev

1932 Born on October 7th, in the town on Targovishte
1950 - 1952 Worked in the Pernik mines
1952 - 1957Studied and graduated as Engineer in Parks and Gardens
1958 - 1964 Studied and graduated from the Art Academy, Sofia subject Book illustration..
1979 - Scholarship student of the Kokusai Koruy Kikin Japanese Foundation.
1982 - Included in the World Encyclopaedia Who’s Who in Graphic Art - De Clivo Press Publishing House- Zurich (Dubendorf)
1990 - Included in the Contemporary Art Print The World by the International Art Centre of Kyoto, Japan.

Distinctions, Awards, Medals:

Roumen Scorchev has been awarded more than 40 national and international prizes, the most important among them being as follows:

1970 Golden Medal at the II International Graphic Art Biennual-Florence, Italy

1972, 1984 Специалона годишна награда за илюстрация

1972, 1975 Special annual prize for illustration

1973 First prize for the best illustration for children

Sofia prize for graphic art

1974The Great Medal of the IVth International Drawing Triennial-Wroclaw, Poland

1974, 1987 Special annual prize for drawing. The prize for the Ministry of Culture of Romania at the II International Trienalle of Fine Arts in Bucharest

1979First prize at the National Illustration Exhibition

special annual prize for drawing. The prize for the Ministry of Culture of Romania at the II International Trienalle of Fine Arts in Bucharest Prize at the International Graphic Art Bienalle in Listovel, Ireland First prize at the National Illustration Exhibition

First prize at the National Illustration Exhibition

1989 Silver medal at the International Book Exhibition-Leipzig

Private Exhibitions:

  1974 Langsam Gallery-Melbourne, Australia

  Lo sguardo Gallery-Biella, Italy

  1975 Bi Gallery-Biella, Italy

  1976National Gallery for Fine Arts - Baghdad, Iraq

  1978City Gallery for Fine Arts-Varna, Bulgaria

  1979 2016 Gallery-Neuchatel, Switzerland

  Alex Gallery-Amsterdam, the Netherlands

  1980Alfacs Gallery-New Delhi, India

  Au Virage Gallery-Seprais, Switzerland

  Edison Gallery-Hague, the Netherlands

  Disrtict Art Gallery-Targovishte, Bulgaria

  1985Curacao Museum-Curacao

  Gallery for the Union of Bulgarian Artists-Sofia

  Au Virage Gallery-Seprais, Switzerland

  1986 District Art Gallery-Shoumen, Bulgaria

  Town Art Gallery-Novi Pazar, Bulgaria

  Town Art Gallery-Nessebar, Bulgaria

  1987 1987 Town Art Gallery-Veliko Tarnovo, Bulgaria

  1988 Standard Charted Bank-Lusaka, Zambia

  1990 Kleine Gallery-Wien, Austria

  Windibona Gallery-Bad Kissingen, Germany

  Bayeriche Handelsbank-Munich, Germanyя

  Roumen Scorchev has taken part in international graphic art illustration and drawing exhibitions, organised periodically in Krakow, Bologna, Sao Paulo, Biella, Grado, Heidelberg, Fredrikstad, Listovel, Florence, Leipzig,, Wien, Brno, Varna, Strasbourg, Wroclaw, Ibiza, Tokyo, Frechen, Athens, Madrid etc.

  His works are owned by the:

  Bulgarian National Gallery

  The Sofia City Gallery

  Uffizi Gallery-Florence

  Albertina Gallery-Wien

  Art Dialogue-Paris

  City Museum of Gottingen-Germany

  City Museum of Fredrikstad-Norway

  City Museum of Moutie-Switzerland

  Dordrechtsmuseum-the Netherlands

  Curacao museum-curacao

  Victoria and Albert Museum-London

  The Art Gallery-Bratislava

  Neue Galerie-Sammlung Ludwig-Aachen, Germany

  The Print Room-Varna, Bulgari

  Bibliotheque Nationale de France-Paris

  Museum of Contemporary Graphic Art-Egypt

  Also by many private collections in Bulgaria and other countries

  He is Professor at the Academy of Fine Arts-Sofia .

  1932 Роден на 7 октомври, в Търговище
  1950 - 1952 Работи в мини "Перник"
  1952 - 1957 Учи и завършва като инжинер по Паркове и Градини
  1958 - 1964 Учи и завършва Художествената академия, София, специалност книгоилюстроване
  1979 - стипендиант на японската фондация "Кокуцай Коруи Кикин"
  1982 - Включен в Световната енциклопедия "Кой кой е в графичното изкуство" - издателска къща Де Кливо-Цюрих (Дюбендорф)
  1990 - Включен в "Contemprorary Art Print the World" oт Международния Художествен център на Киото, Япония

  Отличия, Награди, Медали:

  Румен Скорчев е бил награждаван повече от 40 пъти с международни отличия. По-важните са, както следва:

  1970 Златен медал на Второто международно биенале на графичното изкуство - Флоренция, Италия

  1972, 1984 Специалона годишна награда за илюстрация

  1972, 1975 Първа награда за най-добра детска илюстрация

  1973 Златна Плакета на 4-то Международно биенале на илюстрацията -Братислава, Чехословакия

  Награда "София" за графично изкуство

  1974 Големият медал на 4-то Международно рисувално триенале - Вроцлав, Полша

  1974, 1987 Специална годишна награда за графично изкуство

  1979 Специална годишна рисувална награда

  Наградата на Министерство на културата на Румъния на 2-то Международно триенале на изкуствата в Букурещ

  1982 Награда на международното биенале за графика В Листовел, Ирландия

  Първа награда на националната изложба на илюстрации

  1989 Сребърен медал на Международната изложба на книгата - Лайпциг

  Еднолични Изложби:

  1974 Галерия "Langsamm" - Мелбърн, Австралия

  Галерия "Lo Squadro" - Торино, Италия

  1975 Галерия "Bi"-Биела, Италия

  1976 "National Gallery for Fine Arts" - Багдад, Ирак

  1978 "City Gallery for Fine Arts" - Варна, България

  1979 Галерия "2016" НюШател, Швейцария

  Галерия "Alex" - Амстердам, Холандия

  1980 Галерия "Alfacs" - Ню Дели, Индия

  Галерия "Au Virage" - Сепраис, Швейцария

  Галерия "Edison" - Хага, Холандия

  Дом Витгенщайн - Виена, Австрия

  1983 Dordrechtmuseum - Дордрехт, Холандия

  Окръжна художествена галерия Търговище, България

  1985 Curacao Museum - Куракао

  Галерия на Съюза на българските художници - София

  Галерия Au Virage - Сепраис, Швейцария

  1986 Районна галерия - Шумен

  Градска галерия, Нови пазар - България

  Градска галерия, Несебър - България

  1987 Градска галерия - Велико Търново, България

  1988 Standart Chartered Bank - Лусака, Замбия

  1990 Галерия "Kleine", Виена, Австрия

  Галерия "Windobona" - Бат Кисинген, Германия

  Bayerische Handelsbank - Мюнхен, Германия

  Румен Скорчев е участвал в Международни изложби графики, рисунки и илюстрации, организирани периодично в Краков, Болоня, Сан Пауло, Биела, Градо, Хайделберг, Фредрикщад, Листовел, Флоренция, Лайпциг, Виена, Бърно, Варна, Страсбург, Вроцлав, Ибица, Токио, Фрехен, Атина, Мадрид и др.

  Негови работи са притежавани от:

  Българска национална галерия

  Софийска градска галерия

  и други галерии из страната

  Галерия "Uffizi" - Флоренция

  Галерия "Alberina" - Виена

  Art Dalogue - Париж

  City Museum in Gottingen - Германия

  City Museum in Fredrikstad - Норвегия

  City Museum in Moutie - Швейцария

  Dordrechtsmuseum - Холандия

  Curacao Museum - Куракао

  Victoria and Albert Museum - Лондон

  The Art Gallery - Братислава

  Neue Gallerie - Sammlung Ludiwg-Аахен, Германия

  The Print Room - Варна

  Bibliotheque Nationale de France - Париж

  Museum of Contemprorary Graphic Art - Египет

  Също и от много частни колекции в страната и чужбина

  Професор в Художествената академия - София.

  РУМЕН СКОРЧЕВ - ПОТОП, 1998, масло/платно, 73 х 50, $1700

  РУМЕН СКОРЧЕВ - ПЪТ, 1998, пастел, 70 х 50, $900

  РУМЕН СКОРЧЕВ - ПОЧИВКА, 1998, пастел, гваш, туш, хартия, 50 x 70, $900