Workshop Lessidren Winter 1998

Vasil Karadimov

1937 Born on July 14th. in Samuil, Razgrad district, Bulgaria. Since 1970-Regular participations in general national exhibitions in Sofia and throughout the country.

Since 1973-Member of the Union of Bulgarian artists.

Participations in Bulgarian art exhibitions abroad:

1973 г.-Hamburg

1976, 1978 г. -Moscow

1980 г. -Warsaw

1981 г. -Berlin

1991 г. -Paris

1992 г. -London

1992 г. -New York-”International Art Horizons”, registered VASSIL/DNPF-23

Art workshops:

  1977 г. -Germany

  1978 г. -Razgrad

  1983 г. -Russia

  1984 г. -Yugoslavia

  1987 г. -Kazanlak

  1988 г. -Omurtag

  Individual Exhibitions:

  1974 г. -Razgrad

  1980 г. -Varna

  1983, 1987, 1989, 1991, 1997 г. -Sofia

  1985 г. -Bankia

  1986 г. -Samuil-Donation Exhibition

  1990 г. -Lausanne

  1991 г. -Novi Pazar

  1992 г. -Plovdiv

  His artworks are owned by the Bulgarian National Art Gallery, The Sofia City Art Gallery, by regional art galleries in the country and by institutions and private persons in Japan, USA, England, France, Germany, Russia, Holland, Belgium, Spain, Austria, Yugoslavia, Hungary, Argentine, Italy, Finland, Turkey, Greece, etc.

  Vassil Karadimov lives in Razgrad, “Bulgaria” Blvd. 27 G - 2, tel.359 84 32861, 26669.

  1937 година 14 юли роден в гара Самуил, Разградско. От 1970 година участва редовно в общите национални художествени изложби в София и страната

  1973г. - приет за член на Съюза на българските художници

  Участия в изложби на българското изкуство в чужбина:

  1973 г.-Хамбург

  1976, 1978 г. -Москва

  1980 г. -Варшава

  1981 г. -Берлин

  1991 г. -Париж

  1992 г. -Лондон

  1992 г. -Ню Йорк -участие в International Art Horizons, регистриран VASSIL/DNPF 23

  Участия в пленери по живопис:

  1977 г. -Германия

  1978 г. -Разград

  1983 г. -Русия

  1984 г. -Югославия

  1987 г. -Казанлък

  1988 г. -Омуртаг

  Самостоятелни изложби:

  1974 г. -Разград

  1980 г. -Варна

  1983, 1987, 1989, 1991, 1997 г. -София

  1985 г. -Банкя

  1986 г. -гара Самуил, изложба-дарение

  1990 г. -Лозана

  1991 г. -Нови Пазар

  1992 г. -Пловдив

  Негови творби притежават НХГ, СГХГ, регионални художествени галерий в страната, а също частни лица и институти в Япония, САЩ, Англия, Франция, Германия, Русия, Холандия, Белгия, Испания, Австрия, Югославия, Унгария, Аржентина, Италия, Финландия, Турция, Гърция и др.

  Васил Карадимов Живее и работи в Разград

  ВАСИЛ КАРАДИМОВ - ЛЕСИДРЕНСКИ ПАСТОРАЛ, 1998, масло/платно, 50 х 73, $1100

  ВАСИЛ КАРАДИМОВ - ПЪТ, 1998, масло/платно, 60 x 100, $1100

  ВАСИЛ КАРАДИМОВ - ТЪРНОВСКИ КЪЩИ, 1998, масло/платно, 50 х 50, $500

  ВАСИЛ КАРАДИМОВ - УНЕС, 1998, масло/платно, 20 х 20, $250

  ВАСИЛ КАРАДИМОВ - БЯЛА МАГИЯ, 1998, масло/платно, 60 х 60, $600