Workshop Lessidren Winter 1998

Ivan Ninov

Born on August 19th 1946 in the village of Tzonevo (Varna District). He has graduated the Art College in Sofia. Since 1969 he has been participating in almost all exhibitions in the country as well as in representative exhibitions of Bulgarian Graphic Art abroad: USA, Argentina, Mexico, France, Norway, Germany, Poland and the International Biennials of Graphics:

Krakow: - ‘72, ‘78, ‘91.

Lubliana - ‘71, ‘75, ‘91, ‘93.

Frechen - Germany - ‘72, ‘74, ‘89.

Frederichstadt Norway - ‘80, ‘95

Baden-Baden - ‘85.

Kanagava - ‘92, ‘95

Tokyo - ‘95

Chamaliere, Triennial of small-format graphics - ‘94

Quadrennial of Graphics, Banska Bistritza - ‘89.

Quadrennial of Graphics, Banska Bistritza - ‘89.

Varna - ‘81, ‘83, ‘85, ‘87, ‘89, ‘91, ‘93, ‘97

Belgrade - ‘94, ‘96

Bitola - ‘94, ‘97

Ibiza - ‘96

Gabrovo - ‘96

Stockholm - ‘97

He has been awarded the following Prizes for Graphics:

First Prize of the Roman Academy for Foreign Art - 1981;

First prize and Silver Poster of the Fifth Biennial of Graphics, Varna - ‘98.

the graphic works of Ivan Ninov are in many private collections in Bulgaria, Germany, France, Poland, the National Library of the USA, Washington D.C., the Ludwig Collection - Koln, the Graphic Office - Varna, the Graphic Office - Cracov, the Graphic Office - Kanagawa.

Lives and works in Sofia.

Роден на 19 август 1946 г. в село Цонево, Варненско. Завършва Художествената гимназия в София. От 1969 г. участва в почти всички в страната и представителни изложби на българската графика в чужбина: САЩ, Аржентина, Мексико, Франция, Норвегия, Германия, Полша както и в международни биеналета на графиката:

Краков: - ‘72, ‘78, ‘91.

Любляна - ‘71, ‘75, ‘91, ‘93.

Фрехен - Германия - ‘72, ‘74, ‘89.

Фредерикстад - Норвегия - '80, '95

Баден Баден - ‘85.

Канагава - ‘92, ‘95

Токио - ‘95

Шамалиер - триенале - графика малък формат - '94

Квадриенале на графиката

Банска Бистрица - '89

Варна - ‘81, ‘83, ‘85, ‘87, ‘89, ‘91, ‘93, ‘97

Белград - ‘94, ‘96

Битоля - ‘94, ‘97

Ибиса - ‘96

Габрово - ‘96

Стокхолм - ‘97

Получава следните награди за графика:

Награда на Римската академия за чуждестранно Иикуство - '81;

Първа награда и сребърен плакат на V биенале на графиката - Варна - '89.

Графичните призведения на Иван Нинов са притежание на много частни колекции в България, Германия, Франция, Полша. Националната библиотека на САЩ- Вашингтон, Колекцията на Лудвиг - Кьолн, Графичен кабинет - Варна, графичен кабинет - Краков, Графичен кабинет - Канагава.

Живее и работи в София.

ИВАН НИНОВ - ФРАГМЕНТ, 1997, смесена техника, 64 х 48, $200

ИВАН НИНОВ - ФОРМА, 1998, суха игла, 50 х 70, $200

ИВАН НИНОВ - ЗНАК, 1998, суха игла, 50 х 70, $200

ИВАН НИНОВ - ЗНАК XII, 1997, литография, 50 х 56, $200