Workshop Lessidren Winter 1998

Miloslav Bonov

1960 - 1960-Born in Vraca on November the 30th.

1989 - 1989-Graduated from the Art Academy in Sofia majoring in graphics

1991 - 1991-Invited by Mrs. Kauher worked 4 months in Frankfurt am Maine

1993 - 1993-Specialises in stone sculpturing in the Art Academy in Sofia.

One man shows:

1989 - graphics, in the memory of St. Sofroni Vrachanski. In 1990 is exhibited in the City Gallery of Veliko Tarnovo

1990 - graphics exhibition in Vraca.

1992 - installation We grow slowly upwards, Lessedra gallery, Milin Kamak street.

1993 - open exhibition Stirring the air, Vraca.

1994 - installation, Lessedra gallery, Honda showroom.

Member of the Union of the Bulgarian Artists.

Lives and works in Vraca.

1960 - Роден в гр. Враца на 30 ноември.

1989 - завършва Художествената академия в София, специалност графика

1991 - по покана на г-жа Кауер работи 4 месеца във Франкфурт на Майн

1993 - специализира изпълнение на скулптура в камък в Художествената академия в София.

Самостоятелни изложби:

1989 - графика, посветена на св. Софроний Врачански. През 1990 г. изложбата гостува в ГХГ в гр. Велико Търново

1990 - Изложба графика във Враца.

1992 - Инсталация Израстваме бавно отдолу нагоре, галерия "Леседра", ул. "Милин камък".

1993 - изложба на открито Раздвижване на въздуха, Враца.

1994 - инсталация, галерия "Леседра", автосалон "Хонда".

Член на Съюза на българските художници.

Живее и работи във Враца

МИРОСЛАВ БОНОВ - АСАНСЬОР I, 1997, суха игла, 55 х 42, $100

МИРОСЛАВ БОНОВ - АСАНСЬОР III, 1997, суха игла, 55 х 42, $100

МИРОСЛАВ БОНОВ - ХРАНА ЗА РИБКИ, 1997, суха игла, 54 х 35, $100

МИРОСЛАВ БОНОВ - ЛЕГЕНДА, 1998, бронз, 33 x 9 x 7, $900

МИРОСЛАВ БОНОВ - ЕЗИЧЕСКИ ПРАЗНИК, 1998, бронз, 35 x 17 x 15, $900

МИРОСЛАВ БОНОВ - ТРЕВА I, 1997, суха игла, 54 х 35, $100

МИРОСЛАВ БОНОВ - ТРЕВА II, 1997, суха игла, 54 х 35, $100