Workshop Lessidren Winter 1998

Gencho Denchev

1932 -Born in Sofia

1956 - graduated from the Art Academy in Sofia, majoring in drawing.

One man shows:

1975, 1982, 1986,1993 - Sofia

1984 - Plovdiv

1987 - Cyprus, Syria

1988 - Bratislava

1989 - Kuwait, Balchik, Dobrich,

1994 - Lessedra gallery 25 Milin Kamak, Honda Salon and UBB Doverie

1995 - Lessedra gallery, exhibition hall Despred, Melon gallery, Style gallery, Albena

Lessedra gallery, Jubilee exhibition in NPC, Style gallery, Riviera resort, Connoisseur gallery

1996 - Lessedra gallery, The Shadow of the Artist, exhibition hall Despred

Group shows:

1973 - Hamburg

1982 - Moscow

1983 - Basal

1990 - Sicily, Palermo, La Specia

1991 - Istanbul

1993 - Germany

1994 - USA

1996 - Lessedra gallery presentation and inclusion in the catalogue of the International Art Fair - Art Americas, Miami, USA

Awards:

1975 - UBA award for naked body

1982 - UBA award for portrait

His works are owned by NAG, SCAG, galleries around the country and private collections in: Bulgaria, Germany, Great Britain, France, Austria, Finland, Sweden, Switzerland, USA, Mexico, Venezuela, Kuwait, Cyprus, Greece, Australia, Japan.

Lives and works in Sofia.

1932- роден в София

1956 - завършва Художествената академия в София, специалност живопис.

Самостоятелни изложби:

1975, 1982, 1986,1993 - София

1984 - Пловдив

1987 - Кипър, Сирия

1988 - Братислава

1989 - Кувейт, Балчик, Добрич

1994 - галерия "Леседра", ул. "Милин камък" 25, автосалон "Хонда" и ОББ "Доверие"

1995 - галерия "Леседра", зала Деспред

Галерия "Мелон", галерия "Стил", Албена

1996 - галерия "Леседра", юбилейна изложба в НДК

Галерия "Стил", курорт Ривиера, галерия "Ценител"

1997 - галерия "Леседра", "Сянката на художника", зала Деспред.

Колективни изложби:

1973 - Хамбург

1982 - Москва

1983 - Базел

1990 - Сицилия, Палермо, Ла Специя

1991 - Истанбул

1993 - Германия

1994 - САЩ

1996 - галерия "Леседра" - представяне и включване в каталога на международния панаир на изкуството Арт Америкас, Маями, САЩ

Награди:

1975 - награда на СБХ за голо тяло

1982 - награда на СБХ за портрет

Негови творби са собственост на НХГ, СГХГ, галерии в страната, както и частни сбирки в България, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Финландия, Швеция, Швейцария, САЩ, Мексико, Венецуела, Кувейт, Кипър, Сирия, Гърция, Австралия, Япония.

Живее и работи в София

ГЕНЧО ДЕНЧЕВ - Натрупване, масло/платно, 41,5 х 41,5

ГЕНЧО ДЕНЧЕВ - ОТВАРЯНЕ, масло/платно, 41,5 х 41,5

ГЕНЧО ДЕНЧЕВ - РОДОПСКИ МОТИВ I, масло/фазер, 69,5 х 89,5

ГЕНЧО ДЕНЧЕВ - РОДОПСКИ МОТИВ II, масло/платно, 20 х 20

ГЕНЧО ДЕНЧЕВ - ЗАПЛАХА, масло/платно, 41,5 х 41,5