Workshop Lessidren Winter 1998

Vesko Velev

Born on 18th March 1956 in Karnare, Bulgaria. Graduated in painting, in the class of Prof. Ivan Kirkov, from the Academy for fine Arts, Sofia in 1985. Lives and works in Sopot.

One person exhibitions:

  1995 - ”Papyrus from Egypt”, “Lessedra” gallery in the United Bulgarian Bank, Sofia; “Mix” gallery, Sofia.

  1994 - “Tour de Purgnon” gallery, Die, France; “Church of Bojana” gallery, Sofia; “Lessedra” gallery in the United Bulgarian Bank, Sofia

  1988 -6 “Shipka” Str. gallery, Sofia

  1987 - Old city, Plovdiv

  1986 - Art gallery of the city of Karlovo

  Selected group exhibitions:

  1996 - Meeting with Bulgaria, “Handwerk” gallery, Koblenz, Germany

  1993 - Autumn exhibition, 6 “Shipka” Str. gallery, Sofia (prize for painting)

  Works of Vesko Velev are property of the municipal galleries of Sofia, Plovdiv, Tolbouhin, of the Association East-West Festival, Die, France, of private collections in Bulgaria, Greece, Italy, Poland, France, Netherlands, England, Switzerland .

  Роден на 18 Март 1956 година в Каранаре, България. Завършва живопис в класа на проф. Иван Кирков в Художествената Академия в София през 1985 година. Живее и работи в Сопот.

  Самостоятелни изложби:

  1995 - "Папируси от Египет", галерия "Леседра" в Обединена Българска Банка, София; Галерия "Микс", София

  1994 - галерия "Tour de Purgnon", Ди, Франция; галерия"Леседра" в Обединена Българска Банка, София

  1988 - Стария град, Пловдив

  1987 - Художествена галерия Карлово

  1986 - галерий на СБХ в София и Пловдив

  Колективни изложби (избрани участия):

  1996 - Среща с България, галерия "Handwerk", Кобленц, Германия

  1993 - Есенен салон, Галерия "Шипка" 6, София (награда за живопис)

  Творби от Веско Велев се намират в СГХГ, ХГ Пловдив ХГ Толобухин, Асоциация "Фестивал Изток-Запад" град Ди, Франция, в частни колекций в България, Гърция, Италия, Полша, Франция, Холандия, Англия, Швеицария.

  ВЕСКО ВЕЛЕВ - No.1, 1998,дъска, акрил, метал, 42,5 x 34,5, $900

  ВЕСКО ВЕЛЕВ - No.2, 1998, акварел, акрил, хартия, 50 х 70, $450

  ВЕСКО ВЕЛЕВ - No.3, 1998, акрил, платно, 50 х 50, $700