Workshop Lessidren Winter 1998

Hristina Petrova

Born in Kustendil on 16.06.1938 where she received her primary education after which enrolled in the Art High School in Sofia. After graduating it, studied in the Art Academy majoring in drawing in the studio of Prof. Dechko Uzunov. Graduated the Academy in 1963

Since 1964 till now has participated in almost all group Exhibitions organised by the Union of the Bulgarian Artists in Bulgaria as well as in some representational exhibitions of Bulgarian art abroad: Moscow, Athens, The Hague, Wiesbaden, Kassel, Algeria etc.

One-man shows:

1977 - Sofia

1982 - Berlin

1983 - Vienna, Warsaw

1986 - Paris (together with her husband - Peter Braikov)

1988 - Kustendil, Plovdiv

1991 - Sofia

1992 - The USA- Kansas City

1996 - Sofia

Group exhibitions:

  1981 - Coup (Finland)

  1982 - Sofia,

  1984 - Yugoslavia,

  1985 - Moscow

  1986 - Sofia, Tearful

  Her works are owned by the NAG, SAG, a couple of galleries in the country and abroad and by some private collectors in Greece, Switzerland, Mexico and others.

  Lives and works in Sofia

  Родена е в гр. Кюстендил на 16 юни 1938 г. Основно образование получава в родния си град, след което постъпва в Художествената гимназия в гр. София. След завършването й учи в Художествената академия, специалност живопис в ателието на проф. Дечко Узунов. Дипломира се през 1963 г.

  От 1964 г. досега участва в почти всички ОХИ в гр. София и страната. Също така и в някои представителни изложби на българското изкуство в чужбина: Москва, Атина, Хага, Висбаден, Касел, Алжир и др.

  Самостоятелни изложби:

  1977 - София

  1982 - Берлин

  1983 - Виена, Варшава

  1986 - Париж (със съпруга си Петър Брайков)

  1988 - Кюстендил, Пловдив

  1991 - София

  1992 - САЩ, Канзас сити

  1996 - София

Колективни изложби:

  1981 - Куопио (Финландия)

  1982 - София, Югославия

  1984 - Югославия

  1985 - Москва

  1986 - София, Тервел

  Нейни творби са притежание на НХГ, СГХГ, някои галерии в страната и чужбина, както и на частни лица в Гърция, Швейцария, Мексико и др.

  Живее и работи в София

  HPkashta.jpg (28081 bytes)

  ХРИСТИНА ПЕТРОВА - КЪЩА, 1992,масло/платно, 50 х 60, $1100

  HPmore.jpg (110841 bytes)

  ХРИСТИНА ПЕТРОВА - МОРЕ, 1998, масло/платно, 20 х 20, $250