Workshop Lessidren Winter 1998

Gancho Karabadzhakov

1951 - Born in Jambol, Bulgaria
1973 - Graduated the School of Arts 1979 - Graduated the Art Academy in Sofia, majoring in "Book Illustration and design"

From 1980 he takes part in all regional and national exhibitions. He paints in the style of Fine and Monumental Arts. His works are in collections in Bulgaria and abroad: Czechoslovakia, Poland, France, Belgium, the USA, Germany, Italy, Spain, Great Britain, Canada, Brazil, Turkey, Greece, Mexico and others.

One man shows:

1982 - Art Gallery Jambol - Bulgaria

1984 - 133 Rakovski Str. Sofia - Bulgaria

1985 - 6 Ruski Str. Sofia - Bulgaria

1986 - 133 Rakovski Str. Sofia - Bulgaria

1987 - Art Gallery, Munich, Germany

1987 - Art Gallery, Plovdiv - Bulgaria

1988 - 133 Rakovski Str. Sofia - Bulgaria

1989 - O\'Viragues, Delemaunt - Switzerland

1990 -Modern Art Gallery - Perugia, Italy

1991 - PH Gallery, Torino - Italy

1992 - VIA DI NANI, Torino - Italy

1993 - LA ROSE _CROIX A.M.O.R.C., Paris - France

1993 -CENTRE ROPC, Brussels - Belgium

1994 - JANET, Plovdiv - Bulgaria

1995 - BIDERMAYER, Vienna - Austria

1996 - MONS, Belgium

1996 - Diakov Gallery - Plovdiv

He lives and works in Sofia

1951 - роден в Ямбол
1973 - завършва Художествена гимназия
1979 - завършва Художествената академия в София, специалност "Илюстрация и художествено оформление на книгата"

От 1980 г. участва във всички окръжни и национални изложби. Той работи в стила на фините и монументални изкуства. Негови творби са притежание на галерии и колекции в страната и чужбина: Чехословакия, Полша, Франция, Белгия, САЩ, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Канада, Бразилия, Турция, Мексико и др.

Самостоятелни изложби:

1982 - Художествена галерия, Ямбол

1984 - ул. Раковски 133, София

1985 - бул. Руски 6, София

1986 - ул. Раковски 133, София

1987 - Art Gallery, Мюнхен - Германия

1987 - Художествена галерия, Пловдив

1988 - ул. Раковски 133, София

1989 - O\'VIRAGUES, Делемаунт - Швеицария

1990 - MODERN ART GALLERY, Перуджа - Италия

1991 - PH GALLERY, Торино - Италия

1992 - AРОСИТА, София

1992 - VIA DI NANI, Торино - Италия

1993 - АРОСИТА., София

1993 - LA ROSE - CROIX A.M.O.R.C., Париж - Франция

1993 - CENTRE ROPC, Брюксел - Белгия

1994 - АРОСИТА, София

1994 - ЖАНЕТ, Пловдив

1995 - BIDERMAYER, Виена - Австрия

1995 - AРОСИТА, София

1996 - МОNS, Белгия

1996 - Шарлероа, Белгия

1996 - Дяков - Пловдив

1996 - AРОСИТА, София

Живее и работи в София

GKkoledari.jpg (92319 bytes)

ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ - КОЛЕДАРИ, масло/платно, 50 х 60, $1200

GKswatba.jpg (86955 bytes)

ГАНЧО КАРАБАДЖАКОВ - СВАТБА, масло/платно, 50 x 70, $1200