uk sp

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС И СМЕСЕНИ ТЕХНИКИ.

Живопис, рисунка, колаж, акварел, фотография, дигитални творби, смесени техники…

ЦЕЛИ И НАМЕРЕНИЯ

Международна годишна изложба, отворена към разнообразието на творческите техники и възможности. Целта е да се показват съвременни произведения от цял свят и да се допринася за контактите и обмена между художници, любители на изкуството и колекционери. Същевременно да се стимулират търсенията в областта на живописта, рисунката и колажа, акварела и работите върху хартия, творческата фотография…

С респект към качеството на изкуството, а не към размера на изкуството!

ОРГАНИЗАТОР:

ЛЕСЕДРА – галерия/та/ за съвременни арт проекти
ул. Милин Камък № 25, Лозенец

1164 София, България
Тел.(++359 2) 866 38 57  
www.lessedra.com

Email:georgi-lessedra@lessedra.com
georgi.lessedra@yahoo.com

ЛЕСЕДРА е основана през 1991 г. Работи със съвременни български и световни художници, организира пленери, проекти и изложби с международен характер, издава каталози.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки художник може да представи до 3 свои произведения, създадени през 2022-2023 година и изпълнени в посочените по-горе техники върху хартия, платно, картон…
ВАЖНО: никакви рамки, паспартута и други поддържащи материали, единствено и само оригиналното произведение.

Максимален размер на творбата – 15 х 15 см. или по-малко. Произведения надхвърлящи този размер не се приемат.

Произведенията се придружават от формуляра за участие с името и адреса на художника, както и пълна информация за всяка творба.

Желателно е формулярът да се попълни на английски език.

Таксата за участие за художниците от България е 30 /тридесет/ лв. и се заплаща при предаването на творбите заедно с формуляра за участие.

КАТАЛОГ

Леседра издава каталог на изложбата, в който се включва по една работа на всеки от приетите автори. Галерията има право да репродуцира участващите в изложбата произведения в каталога, в интернет, както и за други промоционални цели и намерения.

ЖУРИ, НАГРАДИ И ИЗЛОЖБА

Международно жури определя наградените автори и произведения.

ПЪРВА НАГРАДА – 300 щ. дол. – награда – откупка на произведения заедно с допълнително споразумение за самостоятелно представяне в рамките на следващата изложба.

ВТОРА НАГРАДА – 100 щ. дол. награда – откупка на произведения по допълнително споразумение.

ТРЕТА НАГРАДА – 100 щ. дол. награда – откупка на произведения по допълнително споразумение.

ЛЕСЕДРА не получава комисионна при продажбата на произведения от изложбата.

Изложба с творбите на всички приети художници се организира в Галерия Леседра
от 14 декември 2023 г. до 25 март 2024 г.

ОТКРИВАНЕ: 14 декември 2023 г. от 17 часа.

Произведенията за участие се приемат от месец септември до 10 ноември 2023 г.

Формуляр за участие (на английски език) може да изтеглите тук.