Miniprint Annual 2018

17TH L E S S E D R A WORLD ART PRINT ANNUAL MINI PRINT 2018

SYFTE OCH MÅL En årlig internationell manifestation vars ståndpunkt är att ingen konstform har bredare påverkan i nutidens samhälle än den grafiska bilden. Målet är att samla ihop och ställa ut grafiska tryck från hela världen och att bidra till kontakter och utbyte mellan konstnärer, konstälskare och samlare. Målet är även att stimulera forskningen inom papper, tryckfärg och andra material som används i processen.

ORGANIZATION LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects 25, Milin Kamak Street, Lozenetz 1164 Sofia, Bulgarien Tel. 00359 2866 38 57 www.lessedra.com
Email:georgi-lessedra@lessedra.com  georgi.lessedra@yahoo.com

LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects Grundat år 1991. Contemporary Bulgarian and International Art Projects, Workshops and exhibitions. Books/catalogues and CDR for the Arts.

Nuvarande projekt under 2015/2016/2017

SAMTIDA SAMTIDA GRAFISKA TRYCK FRÅN JAPAN OCH BULGARIEN UTSTÄLLNINGAR MED THE SCHOOL OF THE ART INSTITUTE OF CHICAGO, UTSTÄLLNINGAR I INTERNATIONELLT GALLERIUTBYTESPROGRAM , MED ART PRINT NORTHWEST, PORTLAND, USA 2011, MED UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA OKANAGAN AND VERNON PUBLIC ART GALLERY I KANADA 2012. 13TH-14TH-15TH LESSEDRA WORLD ART PRINT ANNUAL – MINIPRINT 2014, 2015, 2016 OCH 2017. PRESENTATION AV SAMTIDA BULGARISK TRYCKTEKNIK I JAPAN 2009 - 2015 OCH I JAPAN OCH USA 2011-2013

VILLKOR FÖR DELTAGANDE

  1. 1. Varje konstnär får inte lämna mer än 3 verk: Det måste vara originaltryck, skapade under 2017/2018. Varje typ av tryckmetod är tillåten och verken ska vara signerade och numrerade av konstnären. Största tillåtna storlek på ett verk får vara 29 x 23 cm. (Pappersstorlek). OBS! Notera att verk som överskrider denna storlek inte accepteras!
  2. 2. Anmäningsformuläret ska sändas tillsammans med verken, inklusive konstnärens namn och nationalitet liksom titlar, priser, tillverkningsår och den teknik som använts.
  3. 3. Verken ska sändas till LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects som PRINTED MATTER med flygpost (air-mail) i ett enkelt paket, oramade, utan montering och med påskriften ”No commercial value”. Vänligen notera att paket med deklarerat värde sänds direkt till tullen och kommer att skickas tillbaka till avsändaren, vilken får betala återsändandet.
  4. 4. Anmälningsavgiften är 50 EUR för alla europeiska länder och 80 USD för övriga länder. Detta inkluderar katalog, organisering av utställning, invitationer, annonser, affischer och tillbakasändande av verk samt katalog. Avgiften måste betalas med följande meddelande: ”Lessedra Annual Exhibition”.

För överföring i EURO: Georgi Kolev Georgiev First Investment Bank, 1000, Sofia, Bulgaria, 12, Narodno Samranie Sq. BIC (Bank Identification Code) – FINVBGSF IBAN (International Bank Account Number) – BG23 FINV 9150 1004 0463 24

Föröverföring i USD: Georgi Kolev Georgiev First Investment bank, 1000, Sofia, Bulgaria, 12, Narodno Sabranie Sq. BIC (Bank Identification Code) – FINVBGSF IBAN (International Bank Account Number) – BG 8 FINV 9150 1004 0463 17

Överföring via Western Union eller via MoneyGram i namnet Georgi Kolev Georgiev samt lösa pengar (om lagligt) är accepterat.

Checkar accepteras inte. Överföring via Pay Pal är att rekommendera - email ngg980@yahoo.com

ANTAGNINGSVILLKOR Betalning av anmälningsavgift är inte en garanti för deltagande! Juryn är tillsatt för att göra ett urval av konstnärer och verk med intentionen att fortsätta behålla en hög professionell nivå. Om av någon anledning en konstnär inte blir vald att delta kommer verken att återsändas samt även entréavgiften minus återsändningskostnader.

KATALOG 1. LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects kommer att publicera en utställningskatalog vilken inkluderar alla accepterade konstnärer. Varje deltagande konstnär ombeds att sända in en enkel CV och ett personligt foto på en CD eller via E-mail till webpresentationen.

2. LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects förbehåller sig rätten att fotografera och återskapa verk som är tryckta i katalogen, på CDR, i internetgalleriet och även använda dessa för reklamändamål, kommersiella ändamål samt publicitetsändamål.

JURY, PRISER OCH UTSTÄLLNING 1. En internationell jury utses för att välja vinnande verk. En av de fem internationella jurymedlemmarna representerar LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects.

2. Det kommer att bli följande INKÖPSPRISER: Första pris (500 USD = inköp av alla verk efter överrenskommelse samt inbjudan till en separatutställning av konstnären i samband med kommande års utställning). Andra pris (200 USD = inköp av tre verk). Tredje pris (100 USD = inköp av 2 verk). 5 specialpriser, varje till ett värde av 80 USD (inköp av 1 verk) – ett intyg som täcker kommande års anmälningsavgift. Priser till unga lovande konstnärer - 300 USD (materialstöd för tryckning) samt inbjudan till en separatutställning i samband med kommande års utställning. Juryn förbehåller sig rätten att välja ut mer än en andrapristagare samt mer än ett pris till ung lovande konstnär.

3. Ingen kommission betalas till LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects vid eventuell försäljning av verk.
4. Utställning med verk av antagna konstnärer organiseras i Lessedra Gallery i Sofia, Bulgarien, under tiden 21 juni – 30 september 2018. Vernissage den 21 juni 2018 klockan 19.00.

Verken kommer självklart behandlas med största varsamhet, men LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects tar inget ansvar för förlorat eller skadat material vilket orsakats utan vår påverkan.

Verken kommer att returneras av LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects inom fem månader från utställningens slutdatum.

Anmälan skickas till LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects. Anmälningsformulär kan laddas ner här.

Anmälningar accepteras från januari t o m 31 mars 2018.

Verken måste vara postade senast 31 mars 2018.

WITH THE KIND ASSISTANCE OF MARIA HEED, SWEDEN