Miniprint Annual 2015

14-ТА МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА – КОНКУРС
ГРАФИКА МАЛЪК ФОРМАТ - МИНИ ПРИНТ 2015

Намерения и цели

Тази международна изложба – конкурс има намерение да покаже, че никое друго изкуство няма толкова голямо приложение в съвременното общество колкото има графичното изкуство. Целта е да се съберат заедно участници и произведения от целия свят и да се даде нов принос към контактите между художници и ценители на графиката, както и да се стимулират търсенията в сложното и необятно поле на графичното изкуство.

Организация

ЛЕСЕДРА –галерияза съвременни артпроекти
ул. Милин камък № 25, Лозенец, 1164 София
тел. (02) 866 38 57
www.lessedra.com
Email: georgi.lessedra@lessedra.com  georgi_lessedra@yahoo.com

ЛЕСЕДРА еоснована през 1991 г.
Работи по български и международни индивидуални и групови проекти и уъркшопи (пленери). Организира изложби в страната и в чужбина. Издава катало
зи за изкуство.

Настоящи значими проекти 2013/2014/2015

СЪВРЕМЕННА ГРАФИКА ОТ БЪЛГАРИЯ И ЯПОНИЯ
13-ТА МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА ГРАФИКА МАЛЪК ФОРМАТ 2014
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРАФИЧНИ ХУДОЖНИЦИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ - Патришия Олиник, САЩ; Тошими Китано, Япония; Роза Габриел, Германия; Мелинда Пап, Канада, 15 ХУДОЖНИЧКИ ГРАФИЧКИ ОТ 15 ДЪРЖАВИ, ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА ЯПОНСКА ГРАФИКА, представящ 22 автори, Мари Буковски и студенти, САЩ, Карен Оремус, Канада, АРТ ИНСТИТУТА НА ЧИКАГО...

Представяне на съвременна българска графика на Международното Биенале на графиката в Кремона, Италия – април – май 2007, на ПРИНТ ФОРУМа на Японското графично общество – юни 2008 г. и заедно с Дружеството на графиците на Гърция през м. октомври 2008 в Атина.

2010 –2011 –2012- 2013 представяне на съвременна българска графика в Канада и Япония.

Условия за участие

1.Всеки художник може да изпрати не повече от 3 (три) свои произведения : оригинална графика, създадена през 2014/2015 г. Представените произведения могат да бъдат изпълнени във всяка от графичните техники, подписани и номерирани от автора. Максимален размер на произведенията е 29 х 23 см. (размер на хартията).

2.Апликацията (формулярът за участие) трябва да придружава произведенията, посочвайки името на художника, адреса, както и заглавие, година на създаване и техника, цена.

Произведенията следва да се изпратят до ЛЕСЕДРА като „печатен материал”чрез препоръчана поща малък пакет, нерамкирани, без паспарту и носещи надписа“без търговска стойност”.

3.Таксата за участие е 50 лева за художниците от България и тя включва организация и реклама на изложбата, издаването и изпращане на каталога заедно с връщането на произведенията. Таксата може да се плати в брой или с пощенски запис в лева на името на Леседра, с означението “годишна изложба графика”.

За българските художници могат да се приемат произведения вместо заплащане на таксата за участие. При участие с по-малко от 3 работи художникът предоставя на организаторите 3 отпечатъка от участващите произведения.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТАКСАТА НЕ ГАРАНТИРА ПРИЕМАНЕ ЗА УЧАСТИЕ.

Журито за предварителна селекция има задачата да се поддържа високо професионално ниво на изложбата.

Каталог

  1. 1. Леседра издава каталог за изложбата, включващ всички приети автори с по едно произведения.
  2. 2. Леседра си запазва правото да фотографира и репродуцира графичните произведения за каталога и СД каталога, както и за галерията в Интернет, и за реклама и публичност в медиите.

Жури, награди и изложба

Независимо международно жури селектира и обявява наградите:

Журито си запазва правотода даде повече от една втора и една трета награди, както и повече от една награда за млад автор.

Изложбата ще бъде организирана от 11 юни до 31 август 2015 г. в Галерия Леседра.

Откриване на 11 юни 2015 от 19 часа.

Графичните произведения за български художници се приемат до 10 април 2015 г.
Пратки с печат на тях 10 април 2015 г. ще бъдат приемани за редовни.

Апликация (формуляр за участие) може да бъде свален от сайта на Леседра, както и да се получи от галерията.

Всички произведения се връщат обратно заедно с изпращането на каталога за сметка на Леседра до 3 месеца след приключване на изложбата.