Miniprint Annual 2023

22-РА МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА – КОНКУРС
ГРАФИКА МАЛЪК ФОРМАТ - МИНИ ПРИНТ 2023

Намерения и цели

Тази международна изложба – конкурс има намерение да покаже, че никое друго изкуство няма толкова голямо приложение в съвременното общество колкото има графичното изкуство. Целта е да се съберат заедно участници и произведения от целия свят и да се даде нов принос към контактите между художници и ценители на графиката, както и да се стимулират търсенията в сложното и необятно поле на графичното изкуство.

Организация

ЛЕСЕДРА–галерия за съвременни артпроекти
ул. Милин камък № 25, Лозенец, 1164 София
тел. (02) 866 38 57
www.lessedra.com
Email: georgi-lessedra@lessedra.com  georgi.lessedra@yahoo.com

ЛЕСЕДРА е основана през 1991 г.
Работи по български и международни индивидуални и групови проекти и уъркшопи (пленери). Организира изложби в страната и в чужбина. Издава катало
зи за изкуство.

Условия за участие

1.Всеки художник може да изпрати не повече от 3 (три) свои произведения: оригинална графика, създадена през 2022/2023 г. Представените произведения могат да бъдат изпълнени във всяка от графичните техники, подписани и номерирани от автора. Максимален размер на произведенията е 29 х 23 см. (размер на хартията).

2.Апликацията (формулярът за участие) трябва да придружава произведенията, посочвайки името на художника, адреса, както и заглавие, година на създаване и техника, цена.

Произведенията следва да се изпратят до ЛЕСЕДРА като „печатен материал” чрез препоръчана поща малък пакет, нерамкирани, без паспарту и носещи надписа “без търговска стойност”.

3.Таксата за участие е 30 лева за художниците от България и се заплаща заедно с предаването на формуляра за участие.

Каталог

  1. 1. Леседра издава каталог за изложбата, включващ всички приети автори с по едно произведение.
  2. 2. Леседра си запазва правото да фотографира и репродуцира графичните произведения за каталога и СД каталога, както и за галерията в Интернет, и за реклама и публичност в медиите.

Жури, награди и изложба

Независимо международно жури селектира и обявява наградите:

Журито си запазва правото да даде повече от една втора и една трета награди, както и повече от една награда за млад автор.

Изложбата ще бъде организирана от 15 юни до 30 септември 2023 г. в Галерия Леседра.

Откриване на 15 юни 2023 от 19 часа.

Графичните произведения за български художници се приемат до 15 април 2023 г.
Пратки с печат на тях 15 април 2023 г. ще бъдат приемани за редовни.

Апликация (формуляр за участие) може да бъде свален от сайта на Леседра, както и да се получи от галерията.

Всички произведения се връщат обратно заедно с изпращането на каталога за сметка на Леседра до 5 месеца след приключване на изложбата.